Leeftijdsgroepen

Onze jeugdwerking staat open voor jongens en meisjes vanaf de leeftijd van 5 jaar. Voor het seizoen 2020-2021 beschikken we over 7 jeugdploegen en 2 seniorenploegen. De U8 zullen ook dit seizoen deelnemen aan het Provinciaal Peanuts Tornooi voor beginners, dat gespreid wordt over enkele zondagen (in de voor- of namiddag) in januari, februari, maart en april.


U6/U8 Otegem - Heestert 2013-2015
U10 - Otegem 2011-2012
U12 - Otegem 2009-2010
U14 - Otegem 2007-2008
U16 Jongens - Otegem 2005-2006
U18 Jongens - Otegem 2003-2004
Dames Senioren 2e Provinciale Dames W-Vl - Otegem
Senioren 4e Provinciale Heren W-Vl - Otegem

De wedstrijden worden gespeeld in de sporthal OC Otegem (SHO).

Aansluiting

Vanaf de leeftijd van 5 jaar krijgt je kind de gelegenheid om, geheel gratis en zonder verplichtingen, tijdens een paar trainingen (3) te proeven van de basketbalsport (dit op eigen verantwoordelijkheid wat betreft ongevallen). Valt het mee, dan kan je zoon of dochter zich aansluiten bij onze club. Een aansluiting is slechts bindend voor één seizoen. Na elk seizoen kan elke speler kosteloos van club veranderen. Door kwaliteit te bieden proberen we aan klantenbinding te doen, bij Jeugdbasket Scaldis staat de clubgeest dan ook hoog in het vaandel.

Medisch Getuigschrift

Het verplichte jaarlijkse medisch onderzoek is een absolute vereiste om aan wedstrijden (Basketbal Vlaanderen) te mogen deelnemen. Bij het begin van ieder seizoen krijgt iedereen een medisch getuigschrift (witte kaart) toegestuurd. Bezorg ons dit medisch getuigschrift volledig ingevuld door uw dokter zo vlug mogelijk terug (liefst op de eerste training). Zonder dit getuigschrift bent u niet speelgerechtigd!

Het medisch getuigschrift kunt u ook downloaden via deze link:
Medisch Getuigschrift 2020-2021

Lidgeld

Het jaarlijks lidgeld voor het seizoen 2020-2021 bedraagt:

U6/U8: €140
U10, U12, U14: €220
U16: €240
Senioren: €250


Gelieve het lidgeld te betalen door het over te schrijven op het nummer van Jeugdbasket Scaldis (BE83 0682 2943 2915). De nieuwe leden (Basketbalschool) betalen pas na hun proefperiode. Zolang het lidgeld niet is betaald ben je niet verzekerd.

De prijs van het lidgeld is vrij democratisch gehouden. Zeker als je weet dat we met dit lidgeld slechts 30% van onze werkelijke uitgaven kunnen dekken. Trainers, scheidsrechters, verzekeringen, uitrusting, huur sporthal, bondskosten, internationale tornooien, enz... Het komt helaas niet gratis uit de lucht gevallen. We hebben nu eenmaal gekozen voor kwaliteit in onze jeugdwerking en daar hangt uiteraard een prijskaartje aan vast. De resterende 70% van onze werkingsmiddelen moeten we bij elkaar harken via onze sponsors, adverteerders en enkele acties die we jaarlijks op het getouw zetten (zie hiervoor onze activiteitenagenda).

Verzekering Ethias

Eenmaal je het lidgeld betaald hebt, ben je ook verzekerd voor burgelijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Wie de volledige voorwaarden van de verzekering wil nalezen, kan deze steeds krijgen op het secretariaat of op de maatschappelijke zetel.

Wat Doe Je Bij Een Ongeval?

1: Vraag een aangifteformulier van ongeval aan je ploegverantwoordelijke of download het hier.
2: Laat het formulier invullen door de dokter die het sportongeval vaststelt.
3: Bezorg het volledig ingevulde formulier zo vlug mogelijk aan de secretaris. Er wordt dan een dossier samengesteld bij de verzekeringsinstelling. Vanaf dan wordt alles rechtstreeks met het lid geregeld.
4: Je betaalt alle rekeningen, maar je bewaart alle betalingsbewijzen zeer zorgvuldig, want die zal je nodig hebben om de terugbetaling te regelen.

Sportieve Werking

De trainingen worden door onze trainers nauwgezet voorbereid zodat er op een efficiënte manier gewerkt kan worden. Aanwezigheid op de trainingen en de stages is voor elke speler van groot belang.

Iedereen krijgt optimale kansen om zich, in functie van hun eigen mogelijkheden en ambitie, sportief te ontwikkelen. Bij Jeugdbasket Scaldis geldt tevens de algemene regel dat wie regelmatig komt trainen deelneemt aan de wedstrijden. De uitnodigingen voor de matchen worden via de ploegverantwoordelijken geregeld. Verwittig de ploegverantwoordelijke of de trainer als je om de één of andere reden onmogelijk aan een wedstrijd kan deelnemen. Doe dit zo vlug mogelijk, zo krijgt een andere de kans om te spelen.

De club zorgt ervoor dat alle middelen, zowel op sportief, pedagogisch als op sociaal vlak aangewend worden zodat iedereen aan bod komt. Spelen en plezier hebben in het basketbalspel is even belangrijk, daarom streven we naar het creëren een hechte vriendengroep.

Trainingen

De trainingen starten en eindigen stipt. Wees op tijd! De jongste spelertjes worden gebracht en afgehaald in de sportzaal. De verantwoordelijkheid van de trainer begint pas in de zaal en niet op straat. Niemand verlaat vroegtijdig de training zonder toestemming van de trainer. De sportinstallaties en zijn omgeving worden netjes achtergelaten. Laat ons een club zijn met stijl, het dwingt respect af bij vriend en tegestrever.

Extra Sportieve Activiteiten

Bij extra sportieve activiteiten die levensnoodzakelijk zijn voor een goede werking van de club, rekenen we echt op alle ouders. Een of twee keer per jaar een handje toesteken zou toch moeten kunnen. Elke inspanning, groot of klein, wordt door iedereen gewaardeerd en in dank afgenomen. Uw aanwezigheid of medewerking wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Contact Met Het Bestuur

Aarzel niet om de ploegverantwoordelijke, de contactpersoon van je afdeling of één van de bestuursleden aan te spreken als je met een probleem of vraag zit. Hij of zij zal je met alle plezier trachten te helpen of je door verwijzen. Een vlotte communicatie kan veel problemen voorkomen of oplossen.


Onze Sponsors

Wij bevelen onze sponsors van harte aan en bedanken hen voor hun steun. Indien u interesse zou hebben om onze club financieel te steunen, aarzel dan niet om ons te contacteren. Klik hier voor alle gegevens van onze sponsors.


Fanshop

Vertegenwoordig je club en bestel hier je gepersonaliseerde uitrusting!!!.

Activiteitenkalender

Volg Ons

Deze site werd ontworpen voor Mozilla Firefox en schermresolutie 1024x768. U heeft Flash Player 9 nodig om deze site te bekijken. U kan die, indien nodig, hier downloaden. Copyright © Jeugdbasket Scaldis - Alle rechten voorbehouden - Aansprakelijkheid - Privacy - Webmaster