Aansprakelijkheid

Jeugdbasket Scaldis vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.jbs.be. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiŽle compensatie.

Jeugdbasket Scaldis vzw heeft uiterste zorg besteed aan de inhoud van de verspreide informatie, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten.

Het is mogelijk dat www.jbs.be een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en Jeugdbasket Scaldis vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Behoudens strikt persoonlijk gebruik en niet voor commerciŽle doeleinden mag de informatie vermeld op deze site in geen geval aangewend worden. De informatie mag bijgevolg niet geheel of gedeeltelijk verspreid worden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Jeugdbasket Scaldis vzw. In het geval toestemming wordt verleend, moet steeds de bron worden vermeld.

Privacy

Jeugdbasket Scaldis vzw respecteert en beschermt nauwgezet uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze organisatie stelt en kunnen u verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden. Wij respecteren de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals onder meer gewijzigd bij wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002.

Onze Sponsors

Wij bevelen onze sponsors van harte aan en bedanken hen voor hun steun. Indien u interesse zou hebben om onze club financieel te steunen, aarzel dan niet om ons te contacteren. Klik hier voor alle gegevens van onze sponsors.


Fanshop

Vertegenwoordig je club en bestel hier je gepersonaliseerde uitrusting!!!.

Activiteitenkalender

Volg Ons

Deze site werd ontworpen voor Mozilla Firefox en schermresolutie 1024x768. U heeft Flash Player 9 nodig om deze site te bekijken. U kan die, indien nodig, hier downloaden. Copyright © Jeugdbasket Scaldis - Alle rechten voorbehouden - Aansprakelijkheid - Privacy - Webmaster